Thyregod_faellesantenne_omos

OM THYREGOD FÆLLESANTENNE

 

I maj måned 1973 havde Thyregod Vester Borgerforening inviteret til orienterende møde om oprettelse af et fællesantenneanlæg. Et udvalg blev nedsat med følgende personer: Aage Løkke – Finn Emborg – Karl Henry Nielsen – Bent Møller og Ejnar Bjerre Jørgensen.

Der var så stor interesse for projektet/initiativet, at der blev indkaldt til en stiftende generalforsamling.

Thyregod Fællesantenneanlæg holdt stiftende generalforsamling den 1. august 1973 på Thyregod Kro.

Den første bestyrelse blev valgt – og disse var: formand Ejnar Bjerre Jørgensen – næstformand Karl Henry Nielsen – kasserer Aage Løkke – sekretær Finn Emborg og Bent Møller som menigt medlem.

Arbejdet med kabelarbejde starter 8. januar 1974

Første generalforsamling var 24. marts 1975 og medlemstallet var 190.

29. marts 1978 blev det vedtaget at forhøje det årlige kontingent fra kr. 50 til kr. 75.

I marts 1981 blev der sat nye antenner op til Tysk program 1 og til dansk og tysk FM. Formanden mente, at det ville være klogt at tage den med ro og se, hvad den nye teknik ville bringe angående satellitprogrammer.

Kontingent stiger til kr. 200 i 1984.

I 1988 blev forelagt et moderniseringsprogram. Det ville betyde, at foreningen kunne modtage 18 TV programmer mere. F.eks. DR1 – TV2 – Tysk 1, 2, 3 og 5 FM stationer. Desuden var der navne som: Sky-Channel /Super-Channel / Scan-sat og MTV Europe.

Ejnar Bjerre Jørgensen går af som formand i 1992 efter 19 år som formand.

Efter flere service- og programleverandører gennem årene er det i dag Stofa, der er foreningens partner.

Omkring 2010/2011 startede foreningen med at få signal fra fiberen i Give.

I dag (2015) er medlemstallet ca. 450.