TFA har nu været igennem to ekstraordinære generalforsamlinger – nemlig den 6. og 27. oktober 2020.

Den 6. oktober var punktet: salg/overdragelse af foreningen til STOFA.  Der mødte seks medlemmer op plus bestyrelsen. Efter en god information fra formanden gik man over til afstemning, og resultatet blev, at 8 stemte ja og 2 undlod at stemme.

Den 27. oktober var aftenen hvor der igen skulle stemmes om salg/overdragelse til Stofa.  Der mødte 3 medlemmer op plus bestyrelsen. Afstemningen blev at 7 stemte ja og 1 undlod at stemme.

Hermed er sagen klar, nemlig at STOFA bliver den nye ejer af TFA – men kun hvis konkurrence styrelsen accepterer dette.

Der blev nedsat et likvidationsudvalg, som blev bestyrelsens fem medlemmer.

STOFA vil gerne have et brugerråd, som også bliver den nuværende bestyrelse.