Thyregod Fællesantenneforening
afholder ekstraordinær generalforsamling
tirsdag den 27. oktober klokken 19:30
i Thyregod Idrætscenter.

 

dagsorden;

1.   valg af dirigent

2. evt. valg af stemmetællere

3.  overdragelse/salg af anlægget.

4. nedsættelse af likvidationsudvalg

5. eventuelt

 

 

Evt. dokumenterede krav mod foreningen skal fremsendes senest 3 måneder efter generalforsamlingens afholdelse.

 

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen