Der blev tirsdag aften den 6. oktober,  afholdt  extraordinær generalforsamling. Emnet  var overdragelse/salg af antenneforeningens anlæg til STOFA.
Der var fremmødt 6 medlemmer foruden bestyrelsen.
Ved afstemningen stemte 8 medlemmer for forslaget og 3 stemte blankt.
Bestyrelsen har dermed brugernes godkendelse til at gå videre med overdragelsen.
Næste extraordinære generalforsamling afholdes 27. oktober klokken 19;30 i Thyregod Idrætscenter.