Thyregod Fællesantenneforening

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

Dato: tirsdag den 6. oktober 2020 klokken 19:30.

Sted: Thyregod idrætscenter.

Dagsorden:

 1. valg af dirigent

 2. salg/overdragelse af foreningen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

1 Comment

 1. jenstg den 21. september 2020 kl. 20:20

  Give & Thyregod Fællesantenneforeninger indkalder til ekstraordinære generalforsamlinger
  Foreningen ser ind i en ny fremtid, og vi skal nøje overveje, hvordan foreningen skal virke i fremtiden – sådan lyder det fra bestyrelserne i Give og Thyregod Fællesantenneforeninger.
  Foreningerne har gennem årtier været et stort aktiv for vores byer. Ja, faktisk i mere end 50 år. Til en start kunne man levere dansk og tysk tv i høj kvalitet – omend i et ganske begrænset programudvalg.
  Siden da har udviklingen været betydelig: Man kan næsten få lige de programmer, man vil have. Man kan starte et program forfra, stoppe og starte et program, optage og se film. Alt sammen i en uovertruffen kvalitet. Herudover kan man naturligvis nyde godt af ”high speed” internet, som man slet ikke kendte til i 1968.
  Give og Thyregod Fællesantenneforeninger har gennem flere år kunnet levere en grundpakke billigere end sammenlignelige løsninger. De frivillige bestyrelsesrepræsentanter har ydet gratis service og dygtigt købmandskab til glæde for byens borgere i en tid, hvor det var muligt.
  Men nu er teknikken blevet mere kompleks, og konkurrencen langt hårdere end tidligere. Derfor er det på sigt ikke en holdbar løsning at drive vores egen forening.
  Vi står med andre ord ved en skillevej: Skal vi fortsætte som forening eller lade os overtage af andre?
  Der skal træffes en beslutning
  Generelt står vi med nogle meget store udfordringer, og tiden synes at være ovre for foreninger som vores. Derfor er bestyrelsen ikke længere i tvivl.

  Derfor indkaldes der i den forbindelse til to ekstraordinære generalforsamlinger:

  Dato: 6. oktober 2020

  Dato: 27. oktober 2020

  Foreningens udfordring, som vi ser den
  Som de fleste ved, går udviklingen af tv-, radio- og internetdistribution meget hurtigt. Der stilles større og større krav, herunder administrative, lovmæssige og ikke mindst tekniske krav. For at kunne overleve er det vores overbevisning, at man skal være en stor forening.

  Det er hverken Give eller Thyregod Fællesantenneforening. I skrivende stund er Give Fællesantenneforening mindre end 2.000 medlemmer, og Thyregod Fællesantenneforening er mindre end 450 medlemmer, og vi bliver færre og færre.
  Fremtiden for foreningerne
  Medlemstallet falder mere, end det hidtil har gjort – vi bliver færre til at betale mere.
  5G er introduceret. Med det nye trådløse mobilnet er der i teorien mulighed for helt at droppe foreningen og kun bruge det trådløse net fra 5G. Det kan betyde en akut og radikal ændring af vores eksistensgrundlag.
  Staten vil forventeligt – og ved lov – kræve et ”åbent net”. Det vil sige, at vi kan tvinges til at lade andre bruge vores net og levere ydelser som konkurrent til foreningen. Vi vil kun få et beskedent driftstilskud, men en øget administration og højere krav til vores net.
  Der en klar tendens til, at medlemmerne kun vil have internet fra foreningen – ikke tv. Det er en naturlig udvikling, for danskerne ”streamer” nemlig i højere grad deres tv-underholdning fra selvvalgte leverandører (HBO, Netflix, TV2 Play mv.).
  Herved bliver vi en forening, der kun leverer netværk, og det tror vi ikke på, at vi er store nok til. Vi bliver udfordret af, at folk ”zapper” mere og mere rundt mellem de mange tv- og internettilbud, der findes. Det er, forståeligt nok, svært at sige nej til 3 eller 6 måneders gratis bredbånd inkl. gratis installation – som en leverandør f.eks. kan tilbyde i en kampagne.
  Fra andre leverandørers side er byen allerede under forberedelse til fiber – og mere vil komme. Det er vi ikke herrer over i foreningen. Samtidig kan vi ikke tilbyde at nedgrave kabler til de nye udstykninger i byen på foreningens regning. Vi har ikke økonomien til det, og det er risikabelt at kaste sig ud i projektet, da der kan gå mange år (mere end 10), før en investering kommer i hus – hvis den overhovedet kommer hjem.
  Bestyrelsen har derfor et forslag, som vi skal stemme om på generalforsamlingen
  Forslaget lyder:
  Stofa køber foreningerne. Give & Thyregod Fællesantenneforeninger har indhentet et overtagelsestilbud fra Stofa.
  Fordele:
  Det, som vi i dag kan tilbyde i forhold til tv-pakker, tv-løsninger, telefoni, e-mailadresser, internet mv., forsætter som hidtil.
  Stofas betaling til foreningen vil være en reduktion af henholdsvis prisen for TV-pakkerne og for internetpakkerne – begge dele i en 5-årig periode.
  Prisreduktionen kan give en årlig besparelse på op mod 600 kr. pr. medlem i den 5-årige periode, afhængigt af hvilken tv- og internetpakke, det enkelte medlem har i dag.
  Alle udgifter ved overtagelsen og sammenkobling med Stofa afholdes af Stofa.