Der vil senere blive annonceret ny dato for afholdelsen.